kalender

kalender

17.01.2018 Jazzclass SeriesIn 2017-2018 is ook de gekende introductiereeks over jazz beschikbaar.

Van  Jelly  tot  Jef geeft  je  een  beeld  van  de  jazz  van  bij  haar  duistere begin     tot     en    met     de     ongrijpbare     genre-,     periode-     en landsgrenzenoverschrijdende muziek die  ze nu is. De docent loodst de cursisten  doorheen  het ondoorgrondelijke  kluwen dat  de  jazz  soms lijkt  te  zijn  en  ontrafelt  het  mysterie  van  spelen  zonder  partituren  en improvisatie.   Dit   wordt   gevolgd   door   een   bondig   maar   compleet overzicht  van  de  reeds  honderdjarige  geschiedenis  van  de  jazz,  van Jelly Roll Morton tot Jef Neve.

Begeleiding: Frederik Goossens
share: