kalender

kalender

06.11.2017 Pocketfilosofie

in samenwerking met Vormingplus

De meest invloedrijke ideeën uit de westerse filosofie

Tijdens deze cursus maak je kennis met het denken van vijf grote filosofen aan de hand van hun bekendste uitspraken. De centrale idee wordt toegelicht en bediscussieerd. Er wordt nagedacht over de praktische relevantie ervan. We bespreken achtereenvolgens Plato (Het lichaam is de kerker van de ziel), René Descartes (Ik denk, dus ik ben), Friedrich Nietzsche (God is dood), Karl Popper (De weerlegging van onze vergissingen is de positieve ervaring die we in de werkelijkheid opdoen) en John Rawls (De beginselen van rechtvaardigheid worden gekozen achter een sluier van onwetendheid).

Begeleiding: Brecht Decoene

 
share: