Tabak

Musea > Tabak
Tabak
De wortels van de tabaksplant reiken tot in Amerika: men vond in de Mexicaanse provincie Yucatan bewijzen dat de pre-Columbiaanse Indianen, tien eeuwen geleden, reeds tabak rookten. Voor de Azteken en de Maya's speelde tabak een rol in de relatie tussen mens en God.
 
Iedereen weet dat Christoffel Columbus de tabak naar Europa bracht en dat vanuit Lissabon, via Jean Nicot, de plant "Herba Nicotania" over heel Europa verspreid werd.
 
Catharina De Medicis, zou tabak gebruikt hebben om haar hoofdpijnen en migraines te verzachten. Haar zoon, Karel de Vierde, zou erdoor verlost geweest zijn van zijn chronische neusverkoudheid.
 
In de eeuwen na Jean Nicot werd tabak niet meer zozeer als een genees- dan wel als een genotsmiddel beschouwd.
 
Onder de tentoongestelde voorwerpen vinden we: een verzameling van waardevolle meerschuimpijpen, de ene al kunstiger dan de andere, een enorm grote reeks Gambierpijpen, de meest beroemde van alle kleipijpen die reeds vanaf de zestiende eeuw in onze streken te vinden waren.
 
Gambierpijpen: wereldberoemd, folkloristisch, grotesk en fantastisch. Praktisch alle beroemdheden, keizers, koningen, kunstenaars en politici werden vereeuwigd in de vorm van een pijpenkop. Trouwens hoe kleiner de kop van de pijp was, hoe ouder de pijp. Vergeet niet dat tabak enorm duur was in de 17de en 18de eeuw en maar in kleine hoeveelheden geconsumeerd werd.
 
Laat ons ook de fameuze rookstoelen niet vergeten en de andere relieken uit een rijk verleden zoals snuifdozen, baardrokers enz... Een opmerkelijk sieraad uit de verzameling is de "Breuk" die gedragen werd door de voorzitter van de pijpenrokersvereniging tijdens een ceremoniële rookavond.
 
Edmond Van Den Hole

Conservator Pijpenkabinet