privacy

privacy

Privacybeleid & Proclaimer

Pricacybeleid


Om als Cultuurcentrum (C. C.) De Abdij van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Geraardsbergen een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. C. C. De Abdij van het Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).


Doeleinden en verwerkingsgronden


Wij gebruiken uw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:
• om een wettelijke verplichting na te komen;
• voor de goede vervulling van de stedelijke taak;
• wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven;
• voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
• om een ernstige bedreiging voor uw gezondheid te bestrijden.


Proportionaliteit


We vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

Doorgifte

C. C. De Abdij van het Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen geeft uw gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is. We wisselen uw gegevens niet uit met een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie.

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie indienen. Daarbij worden uw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden uw gegevens steeds geanonimiseerd.

Rechten

U heeft de volgende rechten volgens de privacywetgeving:
• Recht op informatie en inzage: u mag weten of we gegevens van u hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en u kunt hierover verdere toelichting krijgen.
• Recht op correctie: als uw gegevens niet kloppen, mag u ons vragen om deze te verbeteren.
• Recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn.
• Recht om vergeten te worden: u mag ons in principe vragen uw gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven.
Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag u ons vragen uw gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.
U kunt uw rechten uitoefenen door ons te contacteren. Onze contactgegevens vindt u onderaan. U zult altijd uw identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen één maand weten wat er met uw verzoek zal gebeuren.

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering.

Big data en tracking

Statistieken

C. C. De Abdij van het Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen maakt op deze website gebruik van Google Analytics van Google om bezoekinformatie te meten en te analyseren, om na te gaan via welke weg u op deze website terechtkwam, om te registreren hoe en hoe vaak de verschillende webpagina’s worden bezocht en om de website beter te kunnen afstemmen op de wensen en noden van de gebruiker. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, o.a. internetverkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer verzameld. C. C. De Abdij van het Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen gebruikt deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren. Geen enkele informatie over uw persoon zal worden gebruikt en bijgehouden.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van jouw computer bewaard worden. Cookies maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag bv. via Google Analytics (zie hierboven). U kunt uw browserinstellingen aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat u een waarschuwing krijgt wanneer u cookies krijgt toegestuurd.

Contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail naar info@geraardsbergen.be of per brief naar: Dienst Communicatie, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen.
Voor klachten verwijzen we u door naar de klachtencoördinator.
Daarnaast heeft u het recht om een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit op commission@privacycommission.be.

 

Proclaimer


Dit is de officiële website van Cultuurcentrum (C. C.) De Abdij van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Geraardsbergen. Via dit digitaal platform willen wij u snel en eenvoudig uw weg laten vinden in ons cultuurcentrum.

Over de inhoud

Over de stedelijke informatie op www.de-abdij.be kunt u het volgende verwachten:
• We streven ernaar de inhoud actueel te houden.
• We streven naar begrijpelijk taalgebruik.
Als de weergegeven informatie fouten bevat, engageren we ons om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Vragen, ideeën of suggesties kunt u doorgeven via info@geraardsbergen.be. U ontvangt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging of reactie.
C. C. De Abdij van het Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit gebruik van de informatie op deze website.
De teksten op deze website bezitten dan ook geen juridische waarde. Als u ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kunt u deze schriftelijk aanvragen bij het Dienst Communicatie, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen.

Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen stellen we u enkel ter informatie ter beschikking. C. C. De Abdij van het Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt, en waarnaar deze website verwijst.
Als informatie op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt C. C. De Abdij van het Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen zich het recht om de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links kunt u melden via info@geraardsbergen.be.

Eigendomsrechten


C. C. De Abdij van het Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website alsook op de ter beschikking gestelde informatie. Persoonlijk gebruik, dat wil zeggen niet-commercieel gebruik, van de inhoud van deze website is toegestaan.
Gebruik en reproductie van fotomateriaal is verboden.